AEGIS BOOST Mesh Coil

  • NH01039
100,000

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ

SỐ OHM 0.4 - 0.6 OHM 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại