- 0%

Aleader - ONE LITE THE POD Thay thế

60,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ

- 0%

COIL LƯỚI - NEX MESH

350,000 ₫

1 hộp 10 tấm coil lưới nex mesh của OFRF sản xuất cho các đầu đốt Profile RDA và Profile Unity RTA của Wotofo, xịn hơn đều hơn và ngon hơn

- 0%

SIGELEI - SHIKRA OCC

100,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ

Hết hàng

Kính Thay Thế SHIKRA

150,000 ₫

Kính thay cho SHIKRA