SIKARY - POD THAY THẾ

80,000 ₫

Đầu pod thay thế của Sikary - spod

LYFE - AUGVAPE POD THAY THẾ

60,000 ₫

Đầu pod thay thế của Lyfe Augvape 

Voopoo - Pod Rỗng VINCI

200,000 ₫

Đầu Pod Cartridge rỗng thay thế cho VINCI PodSystem by VOOPOO

OVNS - DUO DUAL - POD THAY THẾ

80,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ

Hết hàng

POD Thay Thế - ORCHID

100,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ

Hết hàng

Aleader - ONE LITE THE POD Thay thế ( 1 cái )

60,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ