- 0%

RBA DRUGA - NARADA

200,000 ₫

RBA DRUGA - NARADA giúp bạn có thể buil coil theo ý thích

RBA to có thể sử dụng các coil hiện nay

- 0%

COIL LƯỚI - NEX MESH

350,000 ₫

1 hộp 10 tấm coil lưới nex mesh của OFRF sản xuất cho các đầu đốt Profile RDA và Profile Unity RTA của Wotofo, xịn hơn đều hơn và ngon hơn

- 0%

SIGELEI - SHIKRA OCC

100,000 ₫

OCC ĐỂ THAY THẾ KHI OCC FULL KIT BỊ CHÁY KHÉT 

KHÔNG LÊN VỊ