Smoant - KNIGHT 80 Occ Thay Thế - Mesh Coil 0.3

  • NH01214
80,000

Coil thay thế Occ Mesh Coil 0.3 Ohm chơi được cả saltnic lẫn freebase cho Smoant Knight 80 Pod System Kit

Bình luận

Sản phẩm cùng loại