THE POD MESSH COIL ORION

  • NH01332
120,000

The pod mesh coil của orion Q và Plus 
0.3 Ohm
0.8 Ohm

Bình luận

Sản phẩm cùng loại