- 0%

Calm Down Winterfresh 60ml (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Singum Bạc Hà 

- 0%

Reds Guava Apple 60ml (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Ổi , Táo 

- 0%

Strawberry Queen 60ml (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Dâu 

- 0%

Nuage Vapor Refresh 60ml (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg), 0.6% (6mg), 0.9% (9mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Dưa Chuột, Dưa Hấu

- 0%

Golden Peanut Gold Bar 60ml (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ béo: Béo nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Sữa, Bơ , Đậu Phộng 

- 0%

TOKYO BANANA 60ML (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ béo: Béo nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Bánh Chuối 

- 0%

Crisp Menthol 100ml (USA)

0 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Bạc Hà 

- 0%

RAINFOREST ELIQUID SWEET GUAVA ICE 60ML (USA)

350,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Ổi 

- 0%

Juice Head Peach Pear 100ml (USA)

400,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg), 0.6% (6mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Đào

- 0%

Bae by MMMango 100ml (USA)

400,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg), 0.9% (9mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Xoài Đào 

- 0%

Iced Pop Strawberry Watermelon 100ml (USA)

400,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Dưa Hấu, Dâu 

- 0%

POP Vapors Big Apple ICED 100ml (USA)

400,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)

Độ the : The nhẹ 

Độ ngọt: Ngọt nhẹ

Vị: Táo