- 0%

SUPPERCOOL-Lychee longan-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : vải lạnh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

SUPPER COOL-Artic Mango-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : xoài nghệ

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

SUPER COOL-Strawberry Frost-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : dâu tây

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

SUPPERCOOL-Grape Blast-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : nho

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

SUPPERCOOL-Green Apple-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : táo xanh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BANGSAWAN Salt-Grape-30ml-35mg

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 35mg

Hương Vị : nho

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BANGSAWAN Salt-strawberry apple-30ML 35MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 35mg

Hương Vị : dâu tây táo

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BANGSAWAN Salt-strawberry blackcurrant-30ml 35mg

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 35mg

Hương Vị : dâu tây nho đen

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BANGSAWAN Salt- honeydrew pineapple-30ml 35mg

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : dưa gang dứa

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BURST - Green Apple-0Mg 100ml

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 0MG

Hương Vị : táo xanh lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

- 0%

BURST- Mango Deam- 0Mg 100ml

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 0MG

Hương Vị : xoài bạc hà

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

 

- 0%

BURST - Milk Lover - 0Mg 100ml

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 0MG

Hương Vị : sữa bò lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA