SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SteamWorks Fresh Watermelon - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  DƯA HẤU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

SteamWorks Banana Ice - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  CHUỐI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

SUPER ICE SUA BLUE RASPBERRY -60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  VIỆT QUẤT

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

SUMMER FOREVER ICE KING MANGO - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI CHÍN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

GOLD LEAF ACAPULCO SALT - 30 ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Vanila

Xuất xứ: USA

GOLD LEAF EMERICANO SALT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Espresso

Xuất xứ: USA

GOLD LEAF G.M.T SALT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Caramel

Xuất xứ: USA

STEAMWORKS MANGO COCONUT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG,50MG

Hương vị:XOÀI DỪA LẠNH

Xuất xứ: USA

HIGH ROLLER HONEYDEW BLACKCURRANT - 100ML

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA LƯỚI, NHO ĐEN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HIGH ROLLER MANGOSTEEN GUAVA - 100ML

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : MẬT ÔNG, ỔI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

BANGSAWAN PINEAPPLE - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DỨA

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA