- 0%

KARDINAL PRIMERA ZARPARAN FLAVOUREDS TOBACO SALT

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Tobaco 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : Malaysia 

- 0%

HIGH ROLLER HTPC WATERMELON STRAWBERRY SALT

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Dưa Hấu ,Dâu 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : Malaysia 

- 0%

HIGH ROLLER HTPC HONEYDEW BLACKCURRANT SALT

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Dưa Lưới, Việt Quất 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : Malaysia 

- 0%

HIGH ROLLER HTPC MANGOSTEEEN GUAVA SALT

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Ổi, Măng Cụt 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : Malaysia 

- 0%

HIGH ROLLER HTPC PEACH LEMON TEA SALT

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Trà Đào Chanh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : Malaysia 

- 0%

NASTY SALT TRAP QUEEN

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Dây Tây 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT FAT BOY

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Sống 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT CUSH MAN

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Chín 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT ASAP GRAPE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Nho Đen 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY CUSHMAN MANGO BANANA SALT

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Chuối 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY CUSH MAN MANGO GRAPE SALT

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Nho 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT ORANGES

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Cam Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA