- 0%

TOKYO SALT BANANA

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : CHUỐI LẠNH 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT GRAPE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Nho Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

 

- 0%

TOKYO SALT LYCHEE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Vải Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT APPLE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Táo Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT MANGO

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Xoài lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

JUICE HEAD GUVA PEACH SALT

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 25MG

Hương Vị :  Ổi, Đào 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

JAM MONSTER LEMON - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : Bánh Mì Mứt Chanh 

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

KING OK VAPE

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI CHÍN NHẸ  

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

SIMPLE GRAPE

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Rượu Vang Nho 

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST Honeydew Lychee - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dưa Lưới, Vải

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST Peach Mango - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Đào Xoài

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST Apple Grape - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Táo Nho

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA