- 0%

BURST Grape Mango - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xoài Nho

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST Pineapple Lemon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm, Chanh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST Watermelon Strawberry - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dâu dưa hấu

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

Millo Ice KEPAL - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Milo

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

COCA COLA - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Nước ngọt coca cola

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Grape - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Nho

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Honeydew - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dưa lưới

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Apple - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Táo

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Blueberry - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Việt quất

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Strawberry - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dâu

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Peach - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Đào 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA