- 0%

FREEZY CLOUD Watermelon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dưa hấu

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Pineapple - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Mango Piau - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xoài, khớm

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

FREEZY CLOUD Mango - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xoài

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

MAD MAN Salt Orange - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị :  CAM

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Salt Lemon - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : CHANH

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Salt Watermelon - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị :  DƯA HẤU

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Salt Strawberry - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị :  DÂU

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Salt Strawberry Lemon - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị :  DÂU, CHANH

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Salt Grape - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị :  NHO

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Grape - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : NHO

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

HOT

MAD MAN Watermelon - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA HẤU

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA