HOT

AQUA Salt - RUSH - Fresh - 30ML 35MG

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Mâm xôi xanh 

TOKYO ĐÀO Salt - 35MG - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Đào lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

TOKYO TÁO ĐỎ Salt - 35MG - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Táo Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

NASTY SALT - Slow Blow - 30ML 35MG

350,000 ₫

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : soda chanh dứa

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

Salt NAKED - Lava Flow ( Dâu, Dứa, Dừa ) - 35Mg 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic: 35mg

Hương Vị : dâu, dứa, dừa

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

Salt NAKED - Mango ( Xoài ) - 35Mg 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic: 35mg

Hương Vị : xoài lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

Salt NAKED - Strawberry Pom ( Dâu, Kiwi, Lựu ) - 35Mg 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic: 35mg

Hương Vị : dâu kiwi lựu đỏ

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

FRUITIA Salt - Blood Orange Cactus Cooler Cam Đỏ Xương Rồng Quýt - 30ML...

380,000 ₫

Hàm lượng nic: 35mg

Hương Vị : cam đỏ 

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

FRUITIA Salt - Pineapple Citrus Twist Dứa Xoài Quýt - 30ML 35MG

380,000 ₫

Hàm lượng nic: 35mg

Hương Vị : dứa xoài quýt

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

NASTY SALT FAT BOY

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Sống 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

NASTY SALT CUSH MAN

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Chín 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

GOLD LEAF ACAPULCO SALT - 30 ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Vanila

Xuất xứ: USA