- 0%

NASTY SALT TRAP QUEEN

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Dây Tây 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT FAT BOY

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Sống 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT CUSH MAN

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Chín 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY SALT ASAP GRAPE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Nho Đen 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY CUSHMAN MANGO BANANA SALT

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Chuối 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

NASTY CUSH MAN MANGO GRAPE SALT

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : Xoài Nho 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT ORANGES

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Cam Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT BANANA

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : CHUỐI LẠNH 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT GRAPE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Nho Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

 

- 0%

TOKYO SALT LYCHEE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Vải Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT APPLE

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Táo Lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

TOKYO SALT MANGO

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 35MG

Hương Vị : Xoài lạnh 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA