Hết hàng

GOLD LEAF ACAPULCO SALT - 30 ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Vanila

Xuất xứ: USA

Hết hàng

GOLD LEAF EMERICANO SALT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Espresso

Xuất xứ: USA

Hết hàng

GOLD LEAF G.M.T SALT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG 

Hương vị: Hương vị thuốc lá Caramel

Xuất xứ: USA

- 0%

STEAMWORKS BANANA - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG,50MG

Hương vị:KEM CHUỐI

Xuất xứ: USA

- 0%

STEAMWORKS MANGO COCONUT - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG,50MG

Hương vị:XOÀI DỪA LẠNH

Xuất xứ: USA

Hết hàng

STEAMWORKS BLUE RAZZ - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG, 50MG

Hương vị:VIỆT QUẤT LẠNH

Xuất xứ: USA

- 0%

KOI PAPAYA ICE - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : ĐU ĐỦ 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

Hết hàng

KOI TARO ICE - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : KEM KHOAI MÔN

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

- 0%

KOI MELON ICE - 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30MG

Hương Vị : DƯA GANG 

Dung Tích : 30ML

Xuất xứ : USA

Hết hàng

Nebu Lychee Salt Nic by Nubilus - 30ml

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 40Mg

Hương Vị : Trái vải

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : Usa

- 0%

SteamWorks Grape Wine - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG

Hương vị:RỰU VANG NHO LẠNH

Xuất xứ: USA

- 0%

SteamWorks Watermelon - 30ML

350,000 ₫

Size: 30ML

Hàm lượng Nic: 30MG

Hương vị:DƯA HẤU LẠNH

Xuất xứ: USA