- 0%

Super Cool Grape Blast 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: nho siêu the 

- 0%

Super Cool Mango 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: Xoài siêu the 

- 0%

Super Cool Strawberry Frost 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: Dâu siêu the 

- 0%

Birdy Latte 100ml (Malaysia)

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 60/40

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: caffe sữa latte 

- 0%

Happy Tea 100ml (malaysia)

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: Trà lựu 

- 25%

Fruit Red Apple 100ml (Malaysia)

195,000 ₫

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: Táo đỏ 

- 25%

Fruit Green Apple 100ml (Malaysia)

195,000 ₫

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: Táo Xanh 

- 0%

Honeydew Blackcurrant ICE 100ml (Malaysia)

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: Dưa gang, việt quất

- 25%

Fruit Green Tea 100ml (Malaysia)

195,000 ₫

260,000 ₫

Dung Tích: 100ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg) 

Độ the : The nhẹ

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Vị: Trà Xanh 

- 0%

Super Cool Guava Peach 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: ổi Siêu the 

- 0%

Super Cool Lai Mooon 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: chanh siêu the 

- 0%

Super Cool Lychee Longan 60ml (Malaysia)

230,000 ₫

Dung Tích: 60ml

Tỉ lệ VG/PG: 30 - 70

Nồng độ Nicotine: 0.3%  (3mg)  

Độ ngọt: ngọt nhẹ

Độ the: Siêu the

 Vị: Vải siêu the