KARDINAL - Gold Nhân Sâm-60ml-3mg

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : thuốc lá lạnh 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

BURST Pineapple Lemon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm, Chanh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HIGH ROLLER HONEYDEW BLACKCURRANT - 100ML

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA LƯỚI, NHO ĐEN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HIGH ROLLER MANGOSTEEN GUAVA - 100ML

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : MẬT ÔNG, ỔI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

BANGSAWAN PINEAPPLE - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DỨA

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

BANGSAWAN MANGO - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : XOÀI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA