BURST Pineapple Lemon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm, Chanh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

BURST Watermelon Strawberry - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dâu dưa hấu

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

Millo Ice KEPAL - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Milo

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

COCA COLA - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Nước ngọt coca cola

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

HIGH ROLLER HONEYDEW BLACKCURRANT - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA LƯỚI, NHO ĐEN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HIGH ROLLER EXOTIC MANGO - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI BẠC HÀ

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

LYCHEE QUEEN - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : VẢI LẠNH

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

BANGSAWAN PINEAPPLE - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DỨA

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

BANGSAWAN STRAWBERRY - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DÂU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

BANGSAWAN MANGO - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : XOÀI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

CARAMEL STRAWBERRY - 60ML

240,000 ₫

Size: 60ML

Hàm lượng Nic: 3MG

Xuất xứ: MALAYSIA

Hương vị : Caramel Dâu