- 0%

EC STING - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : NƯỚC NGỌT STING DÂU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

LYCHEE QUEEN - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : VẢI LẠNH

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BANGSAWAN PINEAPPLE - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DỨA

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BANGSAWAN STRAWBERRY - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : DÂU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BANGSAWAN MANGO - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : XOÀI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BANGSAWAN ORANGE - 60ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 6MG

Hương Vị : CAM

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST MELON STRAWBERRY - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DÂU DƯA HẤU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

BURST PEACH MANGO - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI ĐÀO

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

ICHITAN HAPPY TEA - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : TRÀ LỰU

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

LYCHEE - 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : VẢI LẠNH

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Hết hàng

E-LIQUID BASE - VG - 120ML

150,000 ₫

Hàm lượng nic : 0MG

Dung Tích : 120ML

Xuất xứ : MALAYSIA

- 0%

Fresh Garden Pink Guava - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : ỔI LẠNH

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA