HOT

SteamWorks Grape Wine - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  RỰU VANG NHO

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

HOT

SteamWorks Strawberry Ice - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  DÂU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

HOT

SteamWorks Banana Ice - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  CHUỐI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SUPER ICE SUA BLUE RASPBERRY -60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  VIỆT QUẤT

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SUPER ICE SUA STRAWBERRY - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  DÂU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SUMMER IN YOUR MOUTH BLOOD LYCHEE - 60ML

340,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Vải

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SUMMER IN YOUR MOUTH BLOOD ORANGE - 60ML

340,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Cam

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SUMMER IN YOUR MOUTH BLOOD STRAWBERRY - 60ml

340,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dâu

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SOUR HOUSE ICED RASPBERRY - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : KẸO, MÂM XÔI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SOUR HOUSE ICED WATERMELON - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA HẤU

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

SOUR HOUSE ICED STRAWBERRY - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DÂU

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

Juice Man Unicorn Frappe On Ice - 100ml

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : KẸO, XOÀI, PHÚC BỒN TỬ

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA