Hết hàng

SUPER ICE SUA MELON - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  DƯA GANG LẠNH

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

- 0%

RIPE ICE FIJI Melons - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  DƯA HẤU, TÁO, ỔI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

RIPE ICE Blue Razzleberry Pomegranate - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị :  LỰU, VIỆT QUẤT

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA

- 0%

RIPE ICE KiWi Dragon Berry - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : KIWI, VIỆT QUẤT

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

RIPE ICE Straw Nanners - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DÂU, CHUỐI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

RIPE ICE Peachy Mango Pineapple - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : ĐÀO, XOÀI, DỨA 

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

RIPE ICE Apple Berries - 100ml

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : TÁO, QUẢ MỌNG 

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

SUMMER FOREVER ICE KING MANGO - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI CHÍN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

SUMMER FOREVER ICE LYCHEE - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : VẢI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

SUMMER FOREVER ICE QUEEN MANGO - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : XOÀI THÁI XANH

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

SUMMER FOREVER ICE APPLE - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : TÁO

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

- 0%

SUMMER FOREVER ICE PEACH - 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : ĐÀO 

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA