DOT STICK - OCC THAY THẾ- OCC THAY THẾ

  • NH01646
80,000

Occ dùng để thay thế cho DOT STICK, khi occ củ bị khét, cháy, gắt cổ, hoặc ko lên vị.

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại