Gold – MEKONG VAPE

Hiển thị tất cả 8 kết quả

200,000
450,000

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

Rda – DROP

250,000

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

RDA – Goon 25 clone

250,000

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

RDA – Z clone

250,000

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

RTA – Torch clone

350,000

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

RTA – ZEUS sub ohm clone

400,000
New

Buồng Đốt RTA - RDA - RTDA - MESH COIL - OCC

RTA – ZEUS X MESH COIL ( SỬ DỤNG COIL LƯỚI )

350,000