KÍNH TANK ZEUS Z MAX

150,000 ₫

KÍNH THAY THẾ CHO BUỒNG ĐỐT ZEUS Z MAX KHI BỊ VỠ

KÍNH SHKIRA + MFENG BABY

150,000 ₫

KÍNH THAY THẾ CHO BUỒNG ĐỐT SHKIRA VÀ MFENG BABY 

KÍNH GEEK VAPE ZEUS NANO V2

150,000 ₫

KÍNH THAY THẾ CHO BUỒNG ĐỐT

GEEK VAPE ZEUS NANO V2 KHI KÍNH BỊ VỠ

KÍNH KYLIN MINI 2

150,000 ₫

KÍNH THAY THẾ CHO BUỒNG ĐỐT KYLIN MINI 2 KHI KÍNH BỊ VỠ

KÍNH LIDA

150,000 ₫

KÍNH THAY THẾ CHO MÁY VAPE FULL KIT LIDA KHI KÍNH BỊ VỠ

Kính thay thế ZEUS SUB OHM TANK

150,000 ₫

Đây là kính thay thế cùng size

Xài vừa cho đầu đốt dòng ZUES hãng Geek Vape cho cả 2 đầu đốt:

ZUES DUAL RTA , ZUES X RTA  và Zues Subohm Tank