HOT

JULI BEE - TÍCH HỢP CỔNG SẠC

180,000 ₫

Thương hiệu: JULI POD

Trọng lượng: 17g

Thể tích: 6ML ( 2000 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 2%

HSD: 2year

 

AGAIN Q DTL

260,000 ₫

Thương hiệu: AGAIN 

 

Trọng lượng/Size" 25mm*111mm

Thể tích: 7.5ml( 3000 hơi )

Kháng trở: 0.9O

Nồng độ Nic: 2%: Pin: 1200mAh

HSD: 2year

BALMY POD

150,000 ₫

Thương hiệu: Balmy

Trọng lượng: 17g

Thể tích: 3.5ml ( 1200 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 3%

HSD: 2year

RODEO POD

200,000 ₫

Thương hiệu: RODEO POD

Thể tích: 6ML ( 1600 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 5%

HSD: 2year

AGAIN POD

140,000 ₫

Thương hiệu: DTL

Trọng lượng: 17g

Thể tích: 2.8ML ( 800 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 2%

HSD: 2year

JULI POD JUICE

140,000 ₫

Thương hiệu: Juli pod   

Dung tích Pod: 2.4ml (khoảng 600 hơi)

Hàm lượng Nic: 3%

Kháng trở: 1.6O

HSD: 2 years

- 38%

Romio Plus Pod

100,000 ₫

160,000 ₫

 

Thương hiệu: Romio plus

Trọng lượng: 17g

Thể tích: 3.6 ( 1200 hơi )

Kháng trở: 1.6O

Nồng độ Nic: 2.5%

HSD: 2year