- 9%

SNOWWOLF MAX POD

290,000 ₫

320,000 ₫

 • Thương hiệu: SNOWWOLF
 • Thể tích: 6000 HƠI
 • Nồng độ Nic: 5%
 • HSD: 2year

PYNE POD V2

240,000 ₫

 • Thương hiệu: PYNE
 • Thể tích: 3000 HƠI
 • Nồng độ Nic: 4%
 • HSD: 2year

OXBAR POD BY OXVA

240,000 ₫

 • Thương hiệu: OXVA
 • Thể tích: 2200 HƠI
 • Nồng độ Nic: 5%
 • HSD: 2year

ENERGYKK POD

280,000 ₫

 • Thương hiệu: KK
 • Thể tích:  5000 HƠI
 • Nồng độ Nic: 3%
 • HSD: 2year

VAPMOD POD

270,000 ₫

 • Thương hiệu: Shenzen Sunzip
 • Thể tích:  5000 HƠI

 •  Nồng độ Nic: 5%

 •  HSD: 2year

LIO BOOM POD BY IJOY

240,000 ₫

Thương hiệu: IJOY

Thể tích:  3500 hơi HƠI

Nồng độ Nic: 3%

HSD: 2year

HITT ACE POD ( có cổng sạc)

250,000 ₫

Thương hiệu: HIIT ACE

Thể tích:  5000 HƠI

Nồng độ Nic: 5%

HSD: 2year

- 7%

Minions Mesh Q ( Có cổng sạc)

250,000 ₫

270,000 ₫

Thương hiệu: Minions Mesh Q

Thể tích: 12mL (4000 hơi )

Nồng độ Nic: 5%

Pin: 650mAh

HSD: 2year

Hương vị: Chanh, cam, xoài, nho, đào, việt quất, lựu đỏ, dâu kiwi, dứa dừa, táo, chuối

COOLPLAY X18 POD

230,000 ₫

Thương hiệu: COOLPLAY

Thể tích: 6.0ml( 1800 hơi )

Nồng độ Nic: 5%

Pin: 1000mAh

HSD: 2year