Shop có miễn phí ship không?

Shop có miễn phí ship không?

Shop có miễn phí ship không?

Hiện tại Shop miễn phí ship cho đơn hàng từ 500.000 

Nếu bạn yêu cầu ship chành xe hoặc địa điểm nào, vui lòng thanh toán phí chuyển hàng từ Shop đến địa điểm bạn yêu cầu