STEEP POP DEEZ BẮP RANG BƠ ( TẶNG KÈM DRIPTIP510) 60ML 3MG

350,000 ₫

hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : BẮP RANG CARAMEL

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : USA

JUICE HEAD DÂU KIWI 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Dâu kiwi

JUICE HEAD ĐÀO LÊ 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Đào lê

JUICE HEAD ỔI ĐÀO 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: ổi đào

JUICE HEAD PEACH PEAR ĐÀO LÊ 100ML 3MG

379,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : ĐÀO LÊ

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

JUICE HEAD VIỆT QUẤT CHANH 25MG 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Việt quất chanh

JUICE HEAD STRAWBERRY KIWI - 100ML

379,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DÂU KIWI

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

JUICE HEAD DƯA HẤU CHANH 25MG 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Dưa hấu chanh

JUICE HEAD WATERMELON LIME - 100ML

379,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA HẤU, CHANH

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : USA 

JUICE HEAD GUAVA PEACH - ỔI ĐÀO 100ML 3MG

379,000 ₫

Hàm lượng nic : 3Mg

Hương Vị : ỔI đào

Dung Tích : 100ml

Xuất xứ : USA

JUICE HEAD - Blueberry Lemon - Việt quất chanh 100ML 3MG

379,000 ₫

Size: 100ml

Hàm lượng Nic: 3MG

Hương vị: Việt Quất, Chanh

Xuất xứ: USA

Alternativ - DELTA - Dâu dưa hấu - 3,6Mg 100ML

380,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG, 6MG

Hương Vị : dâu dưa hấu

Dung Tích : 100ml

Xuất xứ : USA