ROSEGARDEN - MÂM XÔI 60ML 3MG

230,000 ₫

Dung tích: 60ml

Hàm lượng Nic: 3mg

Xuất xứ: MALAYSIA 

Hương vị : mâm xôi lạnh

PURE DARK - Bạc hà Socola - 60ml 3mg

230,000 ₫

Dung tích: 60ml

Hàm lượng Nic: 3mg

Xuất xứ: MALAYSIA 

Hương vị : bạc hà socola

MOCHA PRALINE CÀ PHÊ SỮA CARAMEL 60ML 3MG

250,000 ₫

Dung tích: 60ml

Hàm lượng Nic: 3mg

Xuất xứ: MALAYSIA 

Hương vị : CÀ PHÊ SỮA 

HOT

EC - Chuối lạnh 100ML 3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: CHUỐI LẠNH

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

POP MONSTER - Nho Đen Lạnh- 100ML 3MG

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: nho đen the mát

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

POP MONSTER - Vãi lạnh - 100ML 3MG

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: Vãi thều the mát

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

SMOOTHIES - Sữa xoài lạnh - 100ML 3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: sữa xoài lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

SMOOTHIES - Sữa Chuối lạnh - 100ML 3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: sữa chuối lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

SMOOTHIES - Sữa Dâu lạnh - 100ML 3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: sữa dâu lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

ROCKET BUNNY - Kẹo Vải 60ML 3MG

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị:  kẹo vải

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

ROCKET BUNNY - Kẹo Nho 60ML 3MG

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị:  kẹo nho

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

ROCKET BUNNY - Kẹo Đào 60ML 3MG

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị:  kẹo đào

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA