Hết hàng

NASTY GREEN APE 60ML

339,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Táo Xanh 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

NASTY JUICE MANGO BANANA 60ML

339,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xoài Chuối  

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

NASTY JUICE CUSH MAN 60ML

339,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xoài Chín  

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

NASTY JUICE DEVIL TEETH 60ML

339,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Dưa Lưới 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

HOT

DUTCH MILK 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Tươi 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

HOT

REDS APPLE GRAPE ICED 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Táo Nho 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

HOT

REDS APPLE PEACH ICED 60ML

350,000 ₫

 

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Táo, Đào 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

BURST Pineapple Lemon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm, Chanh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

Millo Ice KEPAL - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Milo

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SteamWorks Fresh Watermelon - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  DƯA HẤU

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA

SteamWorks Banana Ice - 60ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG,6MG

Hương Vị :  CHUỐI

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : USA