JUICE HEAD DÂU KIWI 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Dâu kiwi

JUICE HEAD ĐÀO LÊ 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Đào lê

JUICE HEAD ỔI ĐÀO 25MG - 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: ổi đào

JUICE HEAD VIỆT QUẤT CHANH 25MG 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Việt quất chanh

JUICE HEAD DƯA HẤU CHANH 25MG 50MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 25 - 50MG

Thể tích: 30ml

Hương vị: Dưa hấu chanh

ROYAL DURIAN CHEESE 35MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: Sầu riêng phô mai

ROYAL LYCHEE VẢI LẠNH 35MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: Vải thều lạnh

ROYAL MILKTEA TRÀ SỮA 35MG 30ML

350,000 ₫

Xuất xứ: USA 

Hàm lượng Nic: 35mg

Thể tích: 30ml

Hương vị: Trà sữa đá lạnh

STEAMWORK - VÃI - 30ML 30MG

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg

Hương Vị : vãi lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

STEAMWORK - DƯA HẤU - 30ML 30MG

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg

Hương Vị : dưa hấu lạnh

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

STEAMWORK - CÀ PHÊ - 30ML 30MG

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg

Hương Vị : Cà phê

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA

Tropical SALT - Island Trip Dứa dừa rượu rum - 30,50Mg 30ML

350,000 ₫

Hàm lượng nic : 30mg

Hương Vị : rượu rum dứa dừa 

Dung Tích : 30ml

Xuất xứ : USA