SALT FROZEN FRUITY ICED PINK GUAVA

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.

♥Dung tích: 30ML

♥Nồng độ Nicotine: 30MG-50MG

♥Hương vị: Ổi hồng lạnh

SALT FROZEN FRUITY ICED PEACH YOGURT

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.

♥Dung tích: 30ML

♥Nồng độ Nicotine: 30MG-50MG

♥Hương vị: Sữa chua đào lạnh

SALT FROZEN FRUITY ICED MILK BANANA

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.

♥Dung tích: 30ML

♥Nồng độ Nicotine: 30MG-50MG

♥Hương vị: Chuối sữa the mát

SALT FROZEN FRUITY ICED MYSTICAL BLUE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.

♥Dung tích: 30ML

♥Nồng độ Nicotine: 30MG-50MG

♥Hương vị: Sinh tố phúc bồn tử

SALT FROZEN FRUITY ICED MANGO PASSION FRUIT

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30MG-50MG

♥Hương vị: Xoài chanh dây lạnh

USALT E-LIQUID BLUEBERRY ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Việt quất lạnh

USALT E-LIQUID APPLE ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Táo lạnh

USALT E-LIQUID GRAPE ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Nho lạnh

USALT E-LIQUID PINEAPPLE ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Dứa lạnh

USALT E-LIQUID STRAWBERRY ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Dâu tây lạnh

USALT E-LIQUID MELON ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Dưa lưới lạnh

USALT E-LIQUID PEACH ICE

300,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 30ml

♥Nồng độ Nicotine: 30mg-50mg

♥Hương vị: Đào lạnh