COCA COLA 100ML 3MG

230,000 ₫

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: Coca cola

EC STING Dâu lạnh 60ml 3mg

210,000 ₫

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Dung tích: 60ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: dâu tây lạnh

ROSEGARDEN - MÂM XÔI 60ML 3MG

210,000 ₫

Dung tích: 60ml

Hàm lượng Nic: 3mg

Xuất xứ: MALAYSIA 

Hương vị : mâm xôi lạnh

PLAY MORE XOÀI 100ML 3MG

260,000 ₫

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: Xoài lạnh

PLAY MORE DƯA HẤU 100ML 3MG

260,000 ₫

 • Xuất xứ: Malaysia
 • Dung tích: 100ml
 • Nồng độ Nicotine: 3MG
 • Hương vị: dưa hấu mát lạnh

EC - Apple Kinh (Táo Xanh Lạnh)-3MG 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: táo lạnh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Sprite - Nước Ngọt Chanh - 3Mg 100ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: soda chanh lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SUPPER COOL-LaiMoon-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : chanh lạnh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

SUPPER COOL-ỔI ĐÀO 60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : ổi lạnh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

SUPPERCOOL-Lychee longan-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : vải lạnh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

SUPPER COOL-Artic Mango-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : xoài nghệ

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA

SUPPERCOOL-Green Apple-60ml-3mg

200,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : táo xanh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA