HOT

ROCKET BUNNY - Kẹo Xoài Dứa 60ML 3MG

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị:  kẹo xoài dứa

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

ROAT BEER FLOAT - XÁ XỊ LẠNH 60ML 3MG

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Xá xị lạnh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

HOT

SMOOTHIES - Sữa Đào Lạnh - 100ML 3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: sữa đào lạnh

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

COF - Yacool Yogurt - 3Mg 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị: Sữa chua siêu the

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

Sweet Bun Bánh Mì Sữa - 3Mg 60ML

250,000 ₫

Dung tích: 60ml

Hàm lượng Nic: 3mg

Xuất xứ: MALAYSIA 

Hương vị : bánh mì bơ sữa ( béo nhẹ )

HOT

EC - BẠC HÀ 100ML-3MG

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : bạc hà

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

BESTEA - Jasmine TEA - 3Mg 60ML

210,000 ₫

Hàm lượng nic : 3mg

Hương Vị : trà lài lanh

Dung Tích : 60ml

Xuất xứ : MALAYSIA 

HOT

DUTCH MILK 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Tươi 

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA 

BURST Pineapple Lemon - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Khớm, Chanh

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

SPEARMINT - 60ML

230,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sigum Bạc hà

Dung Tích : 60ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HOT

Millo Ice KEPAL - 100ML

250,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : Sữa Milo

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA

HIGH ROLLER HONEYDEW BLACKCURRANT - 100ML

260,000 ₫

Hàm lượng nic : 3MG

Hương Vị : DƯA LƯỚI, NHO ĐEN

Dung Tích : 100ML

Xuất xứ : MALAYSIA