SECRER MENU NƯỚC ÉP TÁO ĐỎ

360,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg-6mg

♥Hương vị: Nước ép táo đỏ

STRAWBERRY QUEEN KING

360,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg-6mg

♥Hương vị: Dâu lạnh

TOKYO NHO LẠNH

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Nho lạnh

TOKYO CÀ PHÊ CAPPUCCINO

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Cà phê Cappuccino

TOKYO ĐÀO LẠNH

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Đào lạnh

TOKYO SỮA BẮP

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Sữa bắp

TOKYO XOÀI LẠNH

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Xoài lạnh

TOKYO DƯA LƯỚI SỮA

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Dưa lưới lạnh

TOKYO CHUỐI LẠNH

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Chuối lạnh

TOKYO VẢI LẠNH

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Vải lạnh

TOKYO KHOAI MÔN

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: khoai môn lạnh

TOKYO DƯA HẤU

330,000 ₫

♥Xuất xứ: U.S.A

♥Dung tích: 100ML

♥Nồng độ Nicotine: 3mg

♥Hương vị: Dưa hấu lạnh