Tôi muốn chuyển khoản qua ngân hàng?

Tôi muốn chuyển khoản qua ngân hàng?

Nội dung chuyển khoản xin vui lòng ghi số điện thoại bạn dùng đặt hàng. Sau khi tiền vào tài khoản, Shop sẽ chủ động liên hệ với bạn. Shop không chấp nhận Ủy Nhiệm Chi.

-----

Ngân hàng Agribank An Biên - Kiên Giang

7704205115395
Liêu Cao Vỉ

-----